Logo

Het logo van DECEM toont de naam (Denderend Educatief Concept Extra Muros) en de link met onze school door de gekende ring en de gebruikte kleuren. Het Latijnse DECEM (het getal 10) verwijst naar pater Thienpont zaliger, de bezieler van onze eerste collegeboot nu meer dan 80 jaar geleden. Het wil ook aandacht vragen voor de 10 bewegingen van het Ignatiaans opvoedingsproject. Het getal 10 wordt in het logo nogmaals beklemtoond door het Romeins cijfer 10 dat gevormd wordt door de riemen (= roeispanen).